Plotové stĺpiky

Dôležitou súčasťou oplotenia sú dostatočne pevné základy. Platí to nielen pre murované steny, stĺpiky a podmurovky, ale aj pre kovové a drevené stĺpiky. Stĺpiky tyčového alebo latkového plota sú od seba vzdialené 2000 až 3500 mm. Základy pod ne osádzame do pôdy do hĺbky 500 až 700 mm. Drevo v priamom kontakte so zemou hnije, preto spodnú časť stĺpikov impregnujeme proti hnilobe. Vhodnejšie je osádzať drevené stĺpiky na príchytku z plochej ocele, ktorá sa zakotví v betónovom základe.

Pri stavbe oplotenia vo forme plných a vysokých stien alebo v zložitejších podmienkach je vhodné mať k dispozícii statické posúdenie. Pre trvanlivosť múrov je mimoriadne dôležité izolovanie muriva proti vzlínajúcej vlhkosti. Každý múr alebo stĺpik oplotenia má byť zhora prikrytý strieškou, aby bol chránený pred dažďom.Strieška musí dostatočne prečnievať, aby po múre nestekala zrážková voda. Môže byť zhotovená zo strešnej krytiny z betónových platní, z dosiek z prírodného kameňa alebo z dreva. Ukončenie oceľových stĺpikov treba zakončiť ochrannou čiapočkou, aby sa v dutých častiach nehromadila voda.

Odporúčame kruhové stĺpiky od Betafence