Ploty a oplotenie

Oplotenie chránilo súkromie, bránilo nechceným návštevníkom v prístupe na pozemok. Jednoduché ohrady udržovali vo vymedzenom priestore a nedovolili utiecť ani domácim zvieratám. Na stavbu oplotenia sa používali prírodné materiály – kameň, prútie, vetvy, drevené laty, ktoré akceptovali pôvodné prostredie lokality.

Podobu plotu dávajú použité materiály, tvary, farby, štruktúra, textúra. Plot je doplnkom domu, ale aj celej ulice, preto by sme ho mali vyberať s ohľadom na charakter stavby a okolia.

Každý plot má svoju podobu

V prvom rade je treba si rozmyslieť, čo, ako a čím oplotiť. Pri výbere typu oplotenia máme na výber veľa možností – pevný nepriehľadný (murovaný, kamenný, z betónových tvaroviek), ktorý tvorí pohľadovú bariéru, prísne oddeľuje vnútorný priestor, výškovo je nad naším zorným poľom. Má svoje výhody, ale uznajte, že takáto “pevnosť” obohnaná múrom z každej strany nepôsobí na okoloidúceho príťažlivo. Lepším riešením sú kombinované ploty, dole pevne uzavreté (s podmurovkou) a vo výške očí otvorené. Členenie odľahčuje celú plochu a plot nevyzerá mohutne a ťažkopádne. Keď nechceme, okoloidúci nemusia do záhrady vôbec vidieť. Stačí, keď im v tom zabránime vhodnou výplňou. Ani nepriehľadné oplotenie nemusí byť vždy pevné a bariérové. Môže byť vytvorené vhodne vybraným hustým porastom. Živým plotom, strihaným alebo voľne rastúcim, kde sa prekrývajú a dopĺňajú rôzne vysoké kríky rozličných druhov. Na takúto plastickú zelenú kulisu je príjemný pohľad z ulice, aj zo záhrady za plotom.

Priečelie domu a záhrada

Ak je plot vybraný správne, stavbu rodinného domu vhodne doplní. Nevystupuje do popredia, pôsobí prirodzene. Pri výbere materiálu a stvárnenií oplotenia nás síce neobmedzujú žiadne predpisy, ale prvoradé by malo byť okrem funkčnosti aj estetické pôsobenie – citlivé architektonické a materiálové prepojenie s budovou a jej bezprostredným okolím.
Oplotenie pozemkov býva väčšinou zložené z dvoch častí. Prvé, umiestnená v priečelí domu, je často tvorená podmurovkou sa stĺpiky z rôznych materiálov, medzi ktoré je osadená výplň. Plot v priečelí musí obsahovať ešte niekoľko ďalších dôležitých súčastí: vstupnú bránku, bránu zaisťujúce vjazd do garáže, otvor pre umiestnenie plynomeru, elektromeru, priestor na nádobu na odpad. U bránky by mala byť umiestnená aj poštová schránka, prípadne domáci telefón s automatickým vrátnikom alebo kamera bezpečnostného systému. Druhá, väčšia časť oplotenia pozemku na menej exponovaných častiach, býva väčšinou tvorená oceľovými stĺpikmi a drôteným pletivom. V minulosti nepôsobili príliš esteticky, ale ich dnešná podoba s kvalitnou povrchovou úpravou, s možnosťou výberu farieb as rôznymi typmi pletív je už úplne niečo iné.

Doplnky a servis

V minulosti boli stavebníci často zvyknutí na svojpomocnú výstavbu, ploty nevynímajúc.
Dnes je možnosť realizácie jednoduchšia aj vďaka tomu, že nemusíte zháňať potrebné doplnky a drobné súčasti. Veľa detailov uľahčuje montáž, predlžuje životnosť a znásobuje estetický dojem. Ak sa spoľahnete na skutočných profesionálov, Betafence, budete spokojní.